Меню сайту
Категорії розділу
Новини [124]
Новини ліцею
Держзакупівлі [0]
Державні закупівлі
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 67
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПОРАДИ  ПЕДАГОГАМ- ПОЧАТКІВЦЯМ
2017-2018р.

ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ

Звіт
про методичну роботу
 ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»

за 2014 – 2015 н.р.

 

 1. Управління методичною роботою.
Методична робота ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей» спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державних стандартів професійної освіти та вимог ринку праці. Педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: «Впровадження елементів новітніх педагогічних технологій на уроках теоретичного та виробничого навчання». Згідно з основною метою визначені напрямки роботи:
- удосконалення змісту та якості професійної й загальноосвітньої підготовки учнів;
- забезпечення підготовки робітників високої кваліфікації;
- оперативне впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки та виробництва, педагогічного та виробничого досвіду, нових освітніх технологій;
- запровадження активних форм та методів навчання педагогів, забезпечення неперервності освіти.
Головна мета здійснення науково методичної роботи  – це зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснюємо науково-методичну роботу в ліцеї - системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, диференційований підхід  до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.
Планування методичної роботи базується на діагностичному дослідженні педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання. Збір діагностичної інформації відбувається за допомогою анкет, тестів, опитування, спостереження.
Роботі над єдиною методичною проблемою підпорядкована мережа традиційних форм методичної роботи: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, методичні об’єднання, предметні тижні, психолого-педагогічний семінар, школа педагога-початківця, методичні виставки, індивідуальні та групові консультації, наставництво, самоосвіта.
Педагогічні ради відіграють провідну роль у розвитку творчої ініціативи викладачів і майстрів виробничого навчання, адже їх мета – вдосконалення навчально-виховного процесу, розвиток творчості педагогічних працівників, підвищення їхньої фахової майстерності.
Виходячи з того, що педагогічна рада – можливість збагачення кожного викладача методикою педагогічного аналізу, ми шукаємо нових підходів до її підготовки та нових форм проведення.
         У 2014-2015 н.р. в ліцеї було проведено п’ять  засідань педрад.
Педрада – це постійно діючий орган, на який ми виносили найбільш актуальні питання, а саме:
  Серпень 2014 р.
 1. Підсумки навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності за 2013/2014 н.р., напрямки діяльності педагогічного колективу на 2014/2015 н.р.
2. Затвердження плану роботи ліцею на 2014/2015 навчальний ріку
3. Затвердження тарифікації педпрацівників ліцею на 2014/2015 н.р. 
                           Листопад 2014 р.
1. Методика та ефективність використання ТЗН та комп’ютерної техніки на уроках виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії «В»
2. Моніторинг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.
3. Педагогічний такт, професійна етика педагога у формуванні особистості учня.
Січень 2015 р.
1. Підсумки навчально-виховної роботи за І-ий семестр та виконання навчальних планів та програм.
2. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І-ий семестр.
3. Роль і місце бібліотеки у навчально-виховному процесі ліцею.
                           Березень 2015 р.
1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я.
2. Про організацію профорієнтаційної роботи на 2014-2015 н.р.
3.Стан викладання уроків теоретичного та виробничого навчання з професії «Кухар, офіціант, бармен».
4. Допуск учнів ІІІ курсу до ДПА.
 
                                   Травень 2015 р.
1. Ефективність використання бази навчальних кабінетів для підвищення якості уроку.
2. Права, обов’язки та основні напрямки діяльності класного керівника.
3. Допуск учнів І, ІІ, ІІІ-го курсів до складання ПА і ДКА.
Інструктивно-методичні наради забезпечують вивчення педколективом нормативних документів (накази, інструкції, методичні листи), інформують про нові надходження в бібліотеку. Творчі звіти викладачів та майстрів, які атестуються, дають уяву про наслідки навчально-виховної роботи, знахідки, методики, технології власного досвіду. Розроблена програма вивчення професійної підготовки викладача та майстра виробничого навчання, які атестуються. Це дає можливість не тільки провести аналіз та оцінити діяльність педагога та майстра виробничого навчання, але й визначити орієнтири подолання недоліків у знаннях і вміннях викладача чи майстра виробничого навчання.
Особлива увага методичною службою ліцею приділяється адаптації молодих педагогів до професії. З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формування вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній ситуації, вивчення молодими педагогами передового педагогічного досвіду, підвищення фахового, методичного, психолого-педагогічного, загальнокультурного рівня їхньої професійної підготовки при педкабінеті діє школа молодого спеціаліста «Шлях до майстерності» .
На заняттях школи розглядаються актуальні питання з педагогіки, психології, методики викладання загальноосвітніх предметів та предметів професійно-теоретичної підготовки, методики організації уроків виробничого навчання, застосування різних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання нетрадиційних форм навчання.
Заняття проводяться з таких питань:
- методика планування та проведення уроків теоретичного та виробничого навчання. Постановка мети уроку, добір методів, форм навчання. Орієнтовна схема самоаналізу уроку.
- реалізація міжпредметних зв’язків – важливий резерв підвищення ефективності уроку.
- організація самостійної роботи учнів на уроці.
Викладачі-наставники надають допомогу молодим спеціалістам у розробці індивідуальних планів роботи; контролюють виконання індивідуальних планів молодими спеціалістами; залучають молодих спеціалістів до роботи в методичних комісіях; надають індивідуальну допомогу молодим з питань удосконалення навчально-виховного, виробничого процесу, проведення відкритих уроків та позаурочних заходів.
Завдання методичної роботи  – побачити, осмислити та підтримати все прогресивне, що з’являється в роботі викладачів та майстрів виробничого навчання нашого ліцею, створити всі умови для розвитку особистості педагога.
Робота, що спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів, проводиться методичними комісіями, яких в ліцеї є вісім. 
    В минулому навчальному році в ліцеї працювали методичні комісії :
- природничо–математичних дисциплін
        голова Біленька Б.Б.
 • гуманітарних дисциплін
голова Сидор О.С
 • суспільних дисциплін
голова Гнат Г.Д.
 • професій легкої промисловості
голова Мельник Н.В.
 • класних керівників
голова Власова О.М.
 • металообробних професій
голова Сеник С.Л.
 • радіомеханіків та операторів комп’ютерного набору
голова Книшевич Р.Я.
 • викладачів фізичного виховання, Захисту Вітчизни, основ медичних знань.
голова Присяжний Є.П.
У кінці навчального року (травень 2015 року) кожна методична комісія звітувала про свою роботу. Голови методкомісій представили на виставку папки із розробками проведених уроків у традиційній і нетрадиційній формі, доповіді, методичні розробки позаурочних заходів, реферати, індивідуальні завдання по рівнях для перевірки навчальних досягнень учнів, дидактичний роздатковий матеріал. Крім того, кожен викладач протягом навчального року відвідав не менше 6 уроків своїх колег. Метою взаємовідвіданих уроків був обмін досвідом при викладанні нового матеріалу шляхом використання комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання.
         У жовтні відбулося засідання обласної секції голів методичних комісій класних керівників на тему: «Спрямування роботи методичної комісії на розвиток професійної майстерності класних керівників, майстрів виробничого навчання і вихователів, удосконалення методичного забезпечення системи виховної роботи навчального закладу», на якому було розглянуто наступні питання:
- Реалізація цілей та завдань виховної роботи в ліцеї: пошук ефективних форм діяльності педколективу;
- Презентація роботи методкомісії. Методичне забезпечення системи виховної роботи. Ознайомлення з педагогічною виставкою методичних доробок педагогів-виховників;
- Технології підготовки та проведення різноманітних за формою методичних заходів з організаторами виховного процесу, впровадження інформаційно-комунікативних і проектних технологій;
- Сучасні форми науково-методичної роботи з педагогами-виховниками;
- Підведення підсумків. Методичні рекомендації.
         У квітні відбулося засідання обласної секції педагогічних працівників комп’ютерних технологій на тему: «Нові вимоги – нові умови – нові орієнтири у професійній підготовці кваліфікованих робітників», на якому було розглянуто наступні питання:
- Організація роботи педагогічних працівників щодо оновлення та поповнення КМЗ із предметів і професій в навчальному закладі;
- Презентація системи роботи фахової методичної комісії ліцею;
- Аналіз роботи обласної секції за рік. Планування на 2015-2016 навчальний рік;
- Ознайомлення з навчально-матеріальною базою закладу.
         Було проведено відкритий урок виробничого навчання
Також були проведені внутрішньоліцейні відкриті уроки:
- Присяжний Є.П. – урок з фізичного виховання на тему: «Легка атлетика і прикладна фізична підготовка»;
- Рижак В.В. – урок з англійської мови на тему: «Британська школа і учні»;
- Семенюх І.В. – урок з фізики: «Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона»;
- Чорна В.В. – урок виробничого навчання: «»Електронна пошта»;
- Скуратко І.С. – урок виробничого навчання: «Обробка графічної інформації»;
- Криклива М.Є. – урок виробничого навчання: «Приготування котлетної маси з м’яса та напівфабрикатів»;
 1. Дацюк Я.М. – урок виробничого навчання: «Приготування молочних коктейлів»;
- Хомик О.О. – урок виробничого навчання: «Технічне обслуговування трансмісії»;
- Німуха Я.М. – урок виробничого навчання: Нарізування різьби».
         Методистом ліцею Пантелімон І.В. розроблено методички з методичними рекомендаціями педагогічним працівникам, зокрема:
 • «На допомогу класному керівнику»;
 • «Корисні поради для роботи педагогам»;
 • «Методичні поради молодим педагогам»;
 • «Як працювати з молодим педагогом» (на допомогу наставнику молодого педагога);
 • Скарбничка термінів для методичної комісії».
 
           2. Методичне забезпечення загальноосвітньої підготовки.
У 2014 – 2015 н.р.  ліцей працював над поглибленням знань викладачів загальноосвітніх предметів з теорії і методики навчання та виховання, психології, науково-теоретичної підготовки з дисципліни та методикою її викладання. Значна увага приділялась оновленню змісту загальноосвітніх навчальних дисциплін з урахуванням професійної спрямованості, регіонального фактору, вдосконаленню наявного навчально-методичного комплексу дисциплін відповідно до вимог чинних навчальних планів. Навчальний матеріал вивчався послідовно з дотриманням кількості годин, визначених програмою на кожну тему. Викладачами загальноосвітніх дисциплін виконано обов’язковий  мінімум контрольних, практичних і лабораторних робіт, творів; за призначенням використано години, які відведено на повторення матеріалу, розв’язання задач; проведено консультації, передбачені навчальними планами.
  Проведена значна робота з оволодіння викладачами інноваційних технологій навчання та впровадження їх у навчально-виховний процес. Удосконалювалась методика використання аудіовізуальних засобів навчання, комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів. Методична робота була спрямована на освоєння та практичне застосування методів та прийомів активізації навчальної діяльності учнів, формування в них наукового світогляду, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду. Здійснювалось систематичне інформування  про нові педагогічні технології, методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально – виховної роботи.
Організована робота з підвищення педагогічної та фахової майстерності викладачів забезпечила проходження курсової підготовки, участь викладачів у роботі обласних об’єднань. Надавалася методична допомога у підготовці атестаційних матеріалів до творчих звітів викладачів, що атестувалися, а саме:  Скуратко І.С., Чорній В.В., Семенюх І.В.
Удосконаленню комплексного методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін загальноосвітньої підготовки сприяли такі заходи:
 • організація при кожному навчальному кабінеті предметних гуртків, робота яких спрямована на поглиблене вивчення гуртківцями програмного матеріалу, виготовлення наочності, проведення тематичних тижнів, предметних олімпіад;
 • проведення моніторингу успішності учнів за семестри та розробка системи заходів, спрямованих на покращення навчальних досягнень учнів;
 • випуск та періодичне оновлення стендів «Сьогодні на уроці», «Вивчаємо тему»,
 • «Що? Де? Коли?» для ознайомлення з новинами методичної, наукової та психолого-педагогічної літератури ;
 • організація та проведення бібліотечних уроків «Вчись вчитися», «Таємниці книжкового світу»;

- створення в навчальних кабінетах інформаційних кутків підготовки до ДПА та ЗНО;
- оновлення матеріалів довідково – інформаційного кутка педкабінету;
- вивчення та рекомендації по впровадженні перспективного педагогічного досвіду викладача математики Біленької Б.Б. та викладача професійно – теоретичної підготовки з професії «Кравець, закрійник» Мудрак Н.Г. із створення навчально–методичного комплексу, майстрів виробничого навчання Німухи Я.М., Мельник Т.П.
-  проведення різних форм методичної роботи та нетрадиційних форм засідань методкомісій;
 
3. Методичне забезпечення професійної підготовки.
         В сучасних умовах ринкової економіки діяльність ДНЗ «Підволочиський професійний  ліцей» в підготовці кваліфікованих робітників з професій: «слюсар з ремонту автомобілів; водій категорії «В», «радіомеханік з обслуговування радіотелевізійної апаратури; оператор комп’ютерного набору», «кухар, офіціант, бармен», «оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (підприємства, організації, установи)», «кравець; закрійник», «перукар (перукар – модельєр), візажист», «адміністратор, покоївка, оператор комп’ютерного набору» здійснюється з урахуванням потреб даних професій регіону.   
Продовжується співпраця ліцею з роботодавцями. З розумінням до проблем професійної підготовки кваліфікованих робітників відноситься МП «Будівельник», МП «Номінал», МП «Меркурій», перукарня «Наталі», ВКП «Дружба», бар «Арка». Підписано договір про співпрацю з Волочиським машинобудівним заводом. (філіал «Мотор Січ» м. Запоріжжя). Ліцей встановив тісну співпрацю з приватними підприємствами по підготовці робітників по професії  «слюсар по ремонту автомобілів», «радіомеханік з обслуговування радіотелевізійної апаратури». Всі ці підприємства мають сучасне обладнання, з програмним забезпеченням комп’ютерними технологіями.
Кожним з цих підприємств складений договір з ліцеєм на проходження виробничого навчання і практики. На базі цих підприємств, на конкурсній основі, працевлаштовуються випускники ліцею.
Тому в основі навчально-виховного процесу в ліцеї є тісна співпраця з базовими підприємствами, що дає можливість повністю  виконати навчальні плани і програми з перерахованих професій.
         Методичні комісії за допомогою своїх засідань, відкритих уроків, проблемних семінарів, науково-практичних конференцій, тижнів професійної майстерності впроваджувалися в життя ліцею головні напрямки методичної роботи, як комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу, вивчення  та впровадження передового досвіду професійної підготовки робітничих кадрів та ін.
         Проведено тижні професій та внутрішньоліцейні конкурси фахової майстерності з професій: «Оператор комп’ютерного набору», «Кухар, офіціант, бармен», «Перукар (перукар – модельєр), візажист». З кожної професії визначено переможців та нагороджено їх грамотами та призами.
         У ході конкурсу навчальних барів навчальний бар ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей» посів ІІІ призове місце серед навчальних закладів Тернопільської області.
Переможниця внутрішньоліцейного конкурсу фахової майстерності з професії «Перукар (перукар-модельєр), візажист» Гелик Ольга стала учасницею ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед професійно-технічних навчальних закладів.
         Також у цьому навчальному році було проведено предметні тижні природничо-математичних наук, суспільних наук, гуманітарних наук. У ході проведення даних предметних тижнів було:
- виготовлено плакати,
- проведено вікторини, бесіди, інформаційні години,
- розгадувались кросворди,
- проводились конкурси малюнків та знавців даного предмета.
 
                               4. Методичне забезпечення виховної роботи.
Вся позаурочна виховна робота  в навчальних групах проводилася класними керівниками, майстрами виробничого навчання, вихователем на підставі окремого плану з конкретизацією (враховувалися професія, курс навчання, особливості та потреби кожної навчальної групи).
         Вся позаурочна виховна робота ліцею будується на основі гуманізації та демократизації виховного процесу та співробітництва між учнем та викладачем. Весь комплекс виховних позаурочних заходів, які проводилися (виховні години, інформаційно-просвітницькі години, бесіди, лекції, предметні тижні, зустрічі, творчі звіти, «круглі столи», і т.д.) сприяли вихованню в учнів поваги до державної символіки, Конституції України, формуванню в учнів наукового світогляду, національної самосвідомості, творчого мислення.
З 01 квітня по 30 квітня 2015 р. проводився місячник правових знань із залученням інноваційних технологій (перегляд фільмів, презентація науково-методичної літератури).
У ході місячника було проведено:
- попереднє анкетування правових знань серед учнів.
- зустріч з працівниками міліції на тему: «Криміногенна ситуація серед молоді, правова відповідальність неповнолітніх»;
- виставка-конкурс учнівських малюнків «Я і закон»;
- виховний захід «Алкоголь і правопорушення неповнолітніх»;
- бесіди, інформаційні години.
         Активно працює учнівське самоврядування ліцею. Події методичного виховного життя висвітлюються в «Учнівському віснику».
В ліцеї активізована та налагоджена співпраця з правоохоронними органами, Підволочиським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ведеться постійна співпраця з батьками учнів ліцею. Також забезпечена наявність інформації про «гарячі» телефонні лінії  та «лінії довіри», щоб у разі потреби учні могли вільно і без перешкод повідомляти про порушення законодавства у сфері освіти та виховання.
У цьому ж навчальному році в ліцеї проведено волонтерську роботу, у якій активну участь прийняли як учні, так і педколектив ліцею. Проведено ярмарок. Спільними зусиллями було передано у зону АТО:
- продукти харчування;
- теплі речі;
- маскувальні сітки;
- перераховано зібрані кошти.
На базі ліцею працюють клуби за інтересами:
«Закон і ти» ( кер. Агаркова Т.С. – викладач правознавства);
«Молода просвіта» ( кер. Трипалюк Я.В. – вихователь гуртожитку);
«Неповторність людської особистості» (кер. Богачик В.П. – психолог);
«Здоров’я» ( кер. Власова О.М.. – викладач біології);
«Творча  студія» (кер. Буць Л.А. – майстер в/н з професії «Перукар (перукар – модельєр»), візажист.
          Відбулося 10   засідань методичної комісії класних керівників.
Діяльність методичної комісії була спрямована на вдосконалення професійної майстерності, підвищення психологічних знань педагогів, їх методичну і практичну підготовку.
Вивчається та узагальнюється досвід класного керівника  Власової О.М..
Бібліотекою проводилась значна організаційно-масова робота. До всіх проведених позаурочних виховних заходів, проводились виставки літератури, матеріалів, документів (згідно тематики). 
 
Попри усі результати методичної роботи у 2014-2015 навчальному році, залишається ряд питань, над якими потрібно посилити роботу, зокрема:
- впровадження новітніх педагогічних технологій на уроках теоретичного і виробничого навчання;
- посилення роботи над діагностикою проблемних моментів у навчальному процесі;
- спрямування діяльності педагогічного колективу на досягнення поставлених цілей, яких вимагає вдосконалення розвитку освіти;
- удосконалення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;
- висвітлення власного педагогічного досвіду у фахових виданнях.
В новому навчальному році методична служба планує:
- продовжувати роботу над науково-методичною проблемою ліцею;
- працювати над поповненням комплексного методичного забезпечення предметів, професій згідно державних стандартів;
- створювати умови для здобуття учнями якісної освіти, підготовки викладачів і майстрів в/н до уроків, позакласних заходів, проведення експериментальної і дослідницької роботи;
- впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні технології;
- підвищувати рівень кваліфікації педагогів шляхом самоосвіти, обміну досвіду роботи; вивчення, узагальнення, впровадження передового досвіду; консультацій; поповнення картотеки нових періодичних видань, друкованих статей; випуск інформаційних карток з досвіду роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, тренінгів.
 
Підготували:       Петрушка В.С.
                            Галоха М.М.
                             Пантелімон І.В.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

Методична робота Підволочиського професійного ліцею спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державного стандарту професійної освіти та ринку праці. Педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою «Впровадження елементів новітніх педагогічних технологій на уроках теоретичного та виробничого навчання». Згідно з основною метою визначені напрямки роботи: - удосконалення змісту та якості професійної й загальноосвітньої підготовки учнів; - забезпечення підготовки робітників високої кваліфікації; - оперативне впровадження у навчально – виховний процес сучасних досягнень науки та виробництва, педагогічного та виробничого досвіду, нових освітніх технологій; - запровадження активних форм та методів навчання педагогів, забезпечення неперервності освіти. Планування методичної роботи базується на діагностичному дослідженні педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання. Збір діагностичної інформації відбувається за допомогою анкет, тестів, опитування, спостереження. Роботі над єдиною методичною проблемою  підпорядкована мережа традиційних форм методичної роботи : педагогічна рада, інструктивно – методичні наради, методичні об’єднання, предметні тижні, психолого – педагогічний семінар, школа педагога – початківця, методичні виставки, індивідуальні та групові консультації, наставництво, самоосвіта. Педагогічні ради відіграють провідну роль у розвитку творчої ініціативи викладачів і майстрів виробничого навчання, адже їх мета – вдосконалення навчально-виховного процесу, розвиток творчості педагогічних працівників, підвищення  їхньої фахової майстерності. Виходячи з того, що педагогічна рада – можливість збагачення кожного викладача методикою педагогічного аналізу, ми шукаємо нових підходів до її підготовки та нових форм проведення.
            У 2012-2013 н.р. в ліцеї було проведено п’ять  засідань педрад.
Педрада – це постійно діючий орган , на який ми виносили найбільш актуальні питання, а саме: 1. Про підсумки навчально–виховного процесу за 2012–2013 н.р. та завдання педагогічного колективу ліцею на 2013–2014 н.р., що випливає з національної доктрини розвитку освіти.
  Серпень 2012 р.
2. Сучасні вимоги до уроків виробничого навчання та професійно-теоретичної підготовки з професії «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій категорії «В».
3. Стан викладання математики.
                                  Листопад 2012 р.
4. Підсумки  навчально–виховної роботи за І семестр та виконання навчальних планів та програм»
5. Стан викладання іноземної мови.
6. Стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання з професії «Адміністратор, покоївка. Оператор комп’ютерного набору».
Січень 2013 р.
7. Стан викладання професійно – теоретичної  та професійно – практичної підготовки з професії «Кравець,закрійник».
8. Стан викладання історії
                                  Березень 2013 р.
9. Аналіз профілактичної роботи по запобіганню нещасних випадків на виробництві і безпечної життєдіяльності учнів ліцею».
10. Аналіз роботи методичних комісій.
11. Стан викладання гуманітарних дисциплін.
                                   Травень 2013 р.
 Інструктивно–методичні наради забезпечують вивчення педколективом нормативних документів (накази, інструкції, методичні листи), інформують про нові надходження в бібліотеку. Творчі звіти викладачів та майстрів, які атестуються, дають уяву про наслідки навчально–виховної роботи, знахідки, методики, технології власного досвіду. Методичною радою розроблена програма вивчення професійної підготовки викладача та майстра виробничого навчання, які атестуються. Це дає можливість не тільки провести аналіз та оцінити діяльність педагога та майстра виробничого навчання, але й визначити орієнтири подолання недоліків у знаннях і вміннях викладача чи майстра виробничого навчання. Особлива увага методичною службою ліцею приділяється адаптації молодих педагогів до професії. При педкабінеті діє школа педагога - початківця та молодого майстра «Шлях до майстерності». Нею розроблено оптимальну систему методичної роботи з початківцями. За допомогою діагностування визначаються основні труднощі, які виникають в роботі , плануються шляхи їх усунення. Ефективною формою роботи з молодими спеціалістами є індивідуальні та колективні консультації.
Завдання методичної роботи  – побачити, осмислити та підтримати все прогресивне, що з’являється в роботі викладачів та майстрів виробничого навчання нашого ліцею, створити всі умови для розвитку особистості педагога.
Робота, що спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів, проводиться методичними комісіями, яких в ліцеї є вісім. 
    В минулому навчальному році в ліцеї працювали методичні комісії :
- природничо–математичних дисциплін
          голова Біленька Б.Б.

 • гуманітарних дисциплін
голова Сидор О.С
 • суспільних дисциплін
голова Гнат Г.Д.
 • професій легкої промисловості
голова Мудрак Н.Г.
 • класних керівників
голова Власова О.М.
 • металообробних професій
голова Сеник С.Л.
 • радіомеханіків та операторів комп’ютерного набору
голова Книшевич Р.Я.
 • викладачів фізичного виховання, Захисту Вітчизни, основ медичних знань.
голова Присяжний Є.П.
У кінці навчального року (травень 2013 року) кожна методична комісія звітувала про свою роботу. Голови методкомісій представили на виставку папки із розробками проведених уроків у традиційній і нетрадиційній формі, доповіді, методичні розробки позаурочних заходів, реферати, індивідуальні завдання по рівнях для перевірки навчальних досягнень учнів, дидактичний роздатковий матеріал. Крім того, кожен викладач протягом навчального року відвідав не менше 6 уроків своїх колег. Метою взаємовідвіданих уроків був обмін досвідом при викладанні нового матеріалу шляхом використання комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання.
 З метою використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі  в ліцеї було проведено  засідання обласних методичних секцій:
- відбулось спільне методичне засідання класних керівників, майстрів виробничого навчання та вихователя за участю представників методичного центру ПТО Мельниченка В.В., Козловського І.В. («Єдиний методичний день»), на якому класні керівники поділилися досвідом щодо впровадження інноваційних технологій в виховному процесі. Було представлено виховний захід на профорієнтаційну тематику «Ярмарок професій»
- майстрів  в/н  з професії «Кравець, закрійник». Викладач професійно-теоретичної підготовки Мудрак Н.Г. виступила з доповіддю на тему: «Роль проектної технології у формуванні компетентнісного потенціалу учнів, майбутніх фахівців швейної галузі». Було проведено відкритий урок з конструювання одягу на тему: «Моделювання різних деталей одягу» з метою впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій. Мудрак Н.Г. та Кісілюк О.І. підготовлено показ моделей одягу «Барви вишиванки» і «Білі квіти на чорному дні»
Також були проведені внутрішньоліцейні відкриті уроки:
Приймак А.М. – майстер в/н – відкритий урок на тему: «Будова та форматування таблиць»
Біленька Б.Б. – викладач математики – відкритий урок на тему: «Тіла обертання»
Галоха В.М. – викладач німецької мови – відкритий урок на тему: «Берлін – столиця Німеччини».
Дровалюк Ю.П. – викладач англійської мови – відкритий урок на тему: «Мистецтво».
Сидор О.С. – викладач ук
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів

Copyright MyCorp © 2018 | Зробити безкоштовний сайт з uCoz