Меню сайту
Категорії розділу
Новини [269]
Новини ліцею
Держзакупівлі [0]
Державні закупівлі
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 90
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Додаток
 
 
Додаток № 1
Документації конкурсних торгів
 
фОРМА Пропозиції конкурсних торгів НА УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ 
Пара та гаряча вода(постачання пари та гарячої води, 35.30.10-00.00),
код ДК 016:2010 - 35.30.1
___________________ 2015 р. 
Кому: Державний Навчальний Заклад «Підволочиський професійний ліцей»___________
Найменування замовлення: ______________________________________________________
Найменуванняпретендента:________________________________________________________
(повна назва організації учасника)
в особі ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)
уповноважений повідомити наступне:
1. Розглянувши Документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного  замовлення, ми згідні підписати договір на його виконання за ціною: _________________________________
2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів ___________________________________
3. Телефон/факс_________________________________________________________________
4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб_______________________________________________________________________
5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація ____________________________________ ___________________
6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) ___________________________________
7. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер – для Учасника, який є платником податку на додану вартість ______________________________________________________________________________
8. Банківські реквізити _________________________________________________________
9. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи пропозиції конкурсних торгів Учасника __________________________________
10. Цінова пропозиція (заповнити таблицю):
Найменування предмета закупівлі Ціна за одну Гкал, грн. (з ПДВ) Загальна сума,
грн. (з ПДВ)
Пара та гаряча вода
код ДК 016:2010 - 35.30.1
(постачання пари та гарячої води 35.30.10-00.00)
   
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з ПДВ  
Значення загальної суми послуг буде використовуватись для оголошення запропонованих цінових пропозицій при розкритті та для проведення оцінки цінових пропозицій.
11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша Документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.
12. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _______ днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
13. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору протягом 30-ти днів з дня акцепту пропозиції.
МП                                                                       
_______________________________________________________
   (Підпис керівника підприємства (вказати ПІБ, посаду), організації, установи)
 
 
Додаток № 2
Документації конкурсних торгів
 
кваліфікаційні критерії до учасників та інформація про спосіб  документального  підтвердження   відповідності   учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством
 
Кваліфікаційні критерії, встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. 1.1. Довідка Учасника про наявність (на день розкриття пропозицій) в межах Тернопільської області:
 - його адреси, номерів телефонів;
- чисельності працівників, достатньої для здійснення охорони;
- досвіду Учасника з надання послуг
1.2. Довідка Учасника про наявність чи відсутність:
- головного офісу чи представництва;
2. Наявність працівників  відповідної кваліфікації, які  мають необхідні знання та досвід. 2.1. Довідка з переліком працівників з числа громадян України у кількості, необхідній для забезпечення  виконання послуг.
2.2. Довідка про наявність чи відсутність:
- досвіду працівників  для забезпечення виконання послуг.
3. Наявність відповідного дозволу, ліцензії 3.1. Копія чинного документа, яким підтверджується право надання послуг .
4. Наявність документально  підтвердженого досвіду   виконання аналогічних договорів. 4.1. Відомості про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі згідно Додатку 7 Документації конкурсних торгів, які повинні підтверджувати те, що учасник має досвід виконання аналогічних договорів щодо постачання товару, що є предметом закупівлі.
5. Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). 5.1. Копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за 2014 рік, копії балансу, звіту про фінансові результати за 3 місяці 2015 року або баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, баланс, звіт про фінансові результати за 3 місяці 2015 року.
5.2. Довідка(и) або копія(ї) довідки(док), засвідчена(і) нотаріально, не раніше ніж двотижневої давнини по відношенню до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, видана(і) банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про наявність поточних рахунків та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами.
 
Копії документів, які вимагаються відповідно до документації конкурсних торгів повинні бути засвідченні печаткою, підписом уповноваженої особи та надписом «копія вірна» на кожній сторінці.
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 3
Документації конкурсних торгів
 
Технічне завдання
на закупівлю пари та гарячої води(постачання пари та гарячої води 35.30.10-00.00),
код ДК 016:2010 - 35.30.1
(Державний Навчальний Заклад « Підволочиський професійний ліцей)
 
   Постачання пари та гарячої води повинна здійснюватись шляхом виконання наступних функцій:
 
1. Своєчасно надання послуг з постачання пари та гарячої води в установлених обсягах належної якості, безпечні для життя здоров’я, та які не спричиняють шкоди майну споживача. 
2.Надання споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх  вартість, структуру тарифів, норми споживання, режим надання послуг.
3. Усувати аварійні ситуації та інші порушення порядку надання послуг, у строк установлений законодавством і договором;
4. Своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
5. Відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного  надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору.  
6.Вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживача щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання.
7. Звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.
 
 
Запропоновані учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:
 
  1. Надання послуг повинно здійснюватися  в установлених обсягах належної якості відповідно до режиму та нормативів споживання.
  2. Послуги повинні надаватись з використанням власного майна (котлів, насосів, лічильників тепла т.д).
  3. Всі працівники повинні бути забезпечені форменим одягом, та відповідними засобами праці
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 4
Документації конкурсних торгів
Бланк Учасника
(назва, поштові, банківські  реквізити, тел./факс учасника)
Комітету з конкурсних торгів
                                                                                                   Державного навчального закладу 
«Підволочиський професійний ліцей»
_____________№_________
заявка
 
на участь у процедурі закупівлі 
Пара та гаряча вода (постачання пари та гарячої води, 35.30.10-00.00),
код ДК 016:2010 - 35.30.1
На підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VIІ згідно з оголошенням № ____ опублікованим  в  інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № ____________ від _____________ 2015 року.
_______________________________________________________________________________.
                                                                       (назва фізичної чи юридичної особи)                                                                                                        
підтверджує намір взяти участь у процедурі закупівлі пара та гаряча води
(постачання пари та гарячої води код ДК 016:2010 - 35.30.1)
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________
Банківські реквізити ___________________________________________________
Юридична адреса учасника_____________________________________________
Поштова адреса учасника ______________________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _________________________________________
Індивідуальний податковий номер_______________________________________
 
Контактна особа, тел./факс: _____________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові,
посада, підпис уповноваженої особи _________________________________________
М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 5
    Документації конкурсних торгів
 
Бланк Учасника
(назва, поштові, банківські  реквізити, тел./факс учасника)
Відомості про учасника
 
  1. Назва учасника
 
  1. Поштові та банківські реквізити (адреса, телефон, телефакс, електронна пошта, поточний рахунок, дані про банк, в якому обслуговується учасник: назва банку, МФО банку, код ЄДРПОУ учасника).
 
  1. Форма власності та юридичний статус.
 
  1. Особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю та/або службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада).
 
  1. Спеціалізація (види діяльності).
Інформація про наявність ліцензії (в разі якщо діяльність підлягає ліцензуванню), сертифікатів тощо.
 
 
_______________ (посада керівника учасника)
_______________ ПІБ керівника учасника, його підпис
м.п. *

Додаток № 6
Документації конкурсних торгів
 
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ЦІНА
 
Методика розрахунків: метод рангування.
 
Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція з найменшою ціною серед не відхилених пропозицій конкурсних торгів.
 
У випадку однакового значення рангу (ціни), переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
 
  Додаток №7
Документації конкурсних торгів
 
Відомості 
про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі 
 
№ з/п Найменування, адреса, телефон, факс, електронна адреса замовника, якому надавалися аналогічні послуги по постачанню пари та гарячої води Перелік наданих послуг, аналогічних предмету закупівлі Вартість наданих послуг Рік виконання Контактна особа замовника, телефон контактної особи
        .  
 
Посада, П.І.Б. уповноваженої особи
                                                                                                 Підпис     М.П.
 
Додаток № 8
Документації конкурсних торгів
 
Лист-згода
 
Ми, уповноважені на підписання договору про закупівлю, погоджуємося з тим, що у разі акцепту нашої пропозиції, на всі умови, зазначені у Додатку № 3 до документації конкурсних торгів, а також інші особливі вимоги які передбаченні документацією конкурсних торгів, будуть включені замовником та нашою стороною до договору про закупівлю пари та гарячої води(постачання пари та гарячої води, 35.30.10-00.00),
код ДК 016:2010 - 35.30.1( постачання пари та гарячої води у Державний Навчальний Заклад «Підволочиський професійний ліцей»)та зобов'язуємося виконувати їх відповідно до вимог цього договору.
 
_________________________________
(підпис, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи учасника)
_________________________________     (найменування учасника) 
м.п.
 
Додаток № 9
Документації конкурсних торгів
 
ПРОЕКТ договору
 
на закупівлю послуг постачання пари та гарячої води у ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»
 
 смт. Підволочиськ                                                                                                      ____ «___»____________2015 року
__________________________________________________________________________________  (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),
іменоване надалі Виконавець, в особі ________________________________________(П.І.Б., посада), що діє на підставі _______________________________________________________ з однієї сторони і __________________________________________(найменування організації), іменоване надалі Споживач, в особі _______________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _______________ , з іншої сторони уклали даний договір про наступне (далі - Договір):  
I. Предмет договору 
1.1. Виконавець зобов’язується у 2015 році своєчасно надавати Споживачеві    відповідної якості послуги ____________________________________________________, а Замовник зобов’язується приймати послуги та сплачувати їх вартість у відповідності до умов Договору.
            1.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1. Виконавець повинен надати Споживачеві послуги передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам документації конкурсних торгів та вимогам чинного законодавства України.
2.2. Контроль якості послуг ______________________________________________  здійснюється уповноваженими на те представниками Споживача. 
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить _____________________________________________________________________________
                                                                    (вказати цифрами та словами)
тому числі ПДВ:_______________________________________________________________
               3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Валютою Договору є гривня України.
 
IV. Порядок здійснення оплати 
4.1. Розрахунок за Договором здійснюється на підставі отриманого від Виконавця   рахунку та двохстороннього Акту надання-приймання послуг. Споживач не пізніше 15 банківських днів з моменту підписання обома Сторонами Акту надання-приймання послуг перераховує на поточний рахунок Виконавця встановлену суму місячної вартості послуг з _____________________________________________________________________________.
4.3. Моментом оплати є дата списання коштів з відповідного рахунку Споживача.
4.4. Платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що звичайно ставиться до змісту і форми таких документів.
 
V. Поставка надання послуг.
5.1. Місце надання послуг: за місцем розташування.
 
VI. Права та обов'язки сторін 
 
6.1. Споживач  несе відповідальність:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за надані послуги;
6.1.2. Недотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
6.1.3. Втручання у роботу засобів обліку теплової енергії;
6.1.4.Порушення зобов’язань, установлених законодавством і  цим договором.
 
6.2. Виконавець несе відповідальність:
6.2.1. Неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю, - шляхом відшкодування збитків;
6.2.2. Порушення прав споживачів згідно із законодавством;
6.2.3. Порушень зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.
 
VII. Відповідальність сторін 
  7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
                7.2 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п׳яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами державної влади, що уповноваженні видавати такі документи, при виникненні обставин непереборної сили. 
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати  Виконавець повертає Споживачу кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 
 
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
               9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
9.3. Усі відносини, що виникають відповідно до Договору і неврегульовані в ньому, регулюються законодавством України.
 
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2015 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих зобов’язань.
10.2. Умови цього договору згідно статті 631 Цивільного кодексу України розповсюджуються на правовідносини, що виникли між Сторонами до його укладання.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 
XI. Інші умови
11.1. Будь-які зміни і доповнення до договору набувають сили після іх письмового підтвердження обома Сторонами.
11.2. При зміні реквізитів будь-яка Сторона Договору не пізніше ні за 3 (три) календарних днів письмово повідомляє про це іншу Сторону.
11.3. Відповідно до положень частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань, крім випадків:
11.3.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням обсягу видатків Споживача.
11.3.2. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.
11.3.3. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.
11.3.4. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
11.4.Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.
 
ХІІ. Місце знаходження та банківські реквізити
 
Споживач Учасник
Державний навчальний заклад
«Підволочиський професійний ліцей»
код ЄДРПОУ 02547627, адреса:
смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 104,
тел. (03543) 2-12-84, р/р35412001809540, у  УДКСУ у Підволочиському району, Тернопільської області,
МФО 838012
 
Директор ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»
_______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 10
              Документації конкурсних торгів
Зразок оформлення конверту, у якому подається  пропозиція конкурсних торгів
 
Не відкривати до 10:00  « 10 » червня 2015 року
Найменування, адреса та телефон учасника 
(код ЄДРПОУ)
 
 ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю послуг
пара та гаряча вода(постачання пари та гарячої води, 35.30.10-00.00), код ДК 016:2010 - 35.30.1(постачання пари та гарячої води у Державний Навчальний Заклад
 « Підволочиський професійний ліцей») 
 
ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»
47800, смт. Підволочиськ,
вул. Д.Галицького, 104, 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 11
           Документації конкурсних торгів
 
ФІРМОВИЙ БЛАНК УЧАСНИКА
місто ________                                                                                     ________________20____
(дата прописом)
Доручення
Цим дорученням уповноважується _______________ (посада, ПІБ), паспорт _______ (серія) №___________ , виданий ___________________ (ким) «____» ____________ ______ року на право представляти інтереси ________________________ (найменування учасника закупівлі) під час проведення закупівлі послуг пара та гаряча вода(постачання пари та гарячої води, 35.30.10-00.00), код ДК 016:2010 - 35.30.1(постачання пари та гарячої води у Державний Навчальний Заклад « Підволочиський професійний ліцей»)за процедурою «відкриті торги» з усіма правами, що надані учаснику закупівлі згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06. 2010 р. № 2289-VI для здійснення такого роду повноважень, в тому числі: подавати заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати замовнику пропозицію конкурсних торгів, бути присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, подавати роз’яснення щодо змісту пропозиції конкурсних торгів , а також вчиняти інші дії, передбачені законодавством України для такого роду повноважень та які, на думку представника, будуть доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені ___________________ (найменування учасника).
Доручення видане строком на _________________ і дійсне до _____________ .
_______________ (посада керівника учасника)
_______________ ПІБ керівника
М.П. (за наявності)*
* у випадку, якщо учасник є фізичною особою-підприємцем та не має печатки, доручення повинно бути посвідчена нотаріально.
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів

Copyright MyCorp © 2021 | Зробити безкоштовний сайт з uCoz