Меню сайту
Категорії розділу
Новини [269]
Новини ліцею
Держзакупівлі [0]
Державні закупівлі
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 90
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 
 
 
ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»
 
                                                                      Затверджено 
на засіданні комітету конкурсних торгів 
протокол № 2 від 02 квітня  2015 року
                                                                Голова комітету з конкурсних торгів
_______________ Петрушка В.С.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 
на закупівлю 
пара та гаряча вода (постачання пари та гарячої води, 35.30.11-00.00),
код ДК 016:2010 - 35.30.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смт. Підволочиськ
2015 року
 
 
I. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:  
повне найменування Державний навчальний заклад «Підволочиський професійний ліцей»
Місцезнаходження Україна, 47800, смт. Підволочиськ, 
вул. Д. Галицького, 104
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Голова комітету конкурсних торгів, Петрушка Валентина Станіславівна. 47800, смт. Підволочиськ, 
вул. Д. Галицького, 104  тел /факс: (03543) 2-12-84
3. Інформація про предмет закупівлі:  
найменування предмета закупівлі Пара та гаряча вода (постачання пари та гарячої води 35.30.10-00.00), код ДК 016:2010 - 35.30.1
вид предмета закупівлі  
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Місце поставки – за місцем розташування.
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт). Протягом 2015 року
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
5. Недискримінація учасників Вітчизняні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), в якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Ціни зазначаються у національній валюті замовника – гривні.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути
складені пропозиції конкурсних торгів
Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією документацією конкурсних торгів, складені іншою мовою, у складі пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів Проведення зборів не планується.
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Зазначена інформація оприлюднюються замовником відповідно до статті 10 Закону.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій друкованій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника. Повноваження щодо підписання пропозиції конкурсних торгів та повноваження на їх видачу подаються у складі пропозиції конкурсних торгів згідно з вимогами цієї документації конкурсних торгів (зразок оформлення доручення міститься у Додатку 11). Усі сторінки або аркуші пропозиції конкурсних торгів повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатку* учасника (крім учасників, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства).
Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) можуть не містити печатки учасника та підпису уповноваженої посадової особи учасника.
У разі здійснення учасником господарської діяльності без використання печатки відповідно до вимог чинного законодавства, у складі пропозиції справжність підпису осіб уповноважених на підписання документів пропозиції конкурсних торгів та юридичних документів на предмет виконання зобов’язань по результатах торгів підтверджується нотаріально.
Усі документи пропозиції конкурсних торгів, за винятком забезпечення пропозиції конкурсних торгів та зразку предмета закупівлі, прошиваються, нумеруються та скріплюються печаткою. Зразок предмета закупівлі вкладається в конверт з пропозицією конкурсних торгів.
Документи пропозиції конкурсних торгів опечатуються в одному конверті, (зразок оформлення конверту міститься у Додатку 10), який у місцях склеювання повинен містити відбиток печатки учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства) та на якому повинно бути зазначено:
  • не відкривати до 10:00 год. 10 червня 2015 р.;
  • адресу та назву замовника;
  • адресу та назву учасника, код ЄДРПОУ, номери телефонів;
  • назву предмета закупівлі.
Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення.
Кожний учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасник подає пропозицію конкурсних торгів щодо всього предмету закупівлі, визначеного у Додатку 1 до договору цієї Документації конкурсних торгів.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів
 
 
 
 
 
                                     
Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:
- заповнену форму, згідно з Додатком 1 Документації конкурсних торгів;
- проект договору, згідно з Додатком 9 Документації конкурсних торгів, який повинен бути заповнений для сторони учасника та підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника (крім учасників, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства);
- документальне підтвердження надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів відповідно до пункту 3 Розділу ІІІ, якщо його надання передбачене умовами документації конкурсних торгів;
- документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам статті 17 Закону;
- інформацію та документи про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам цієї Документації конкурсних торгів, підготовлені відповідно до вимог пункту 7 Розділу ІІІ та Додатку 3 Документації конкурсних торгів;
- відомості про учасника, оформлені за зразком до Додатку 5 Документації конкурсних торгів;
- лист-згода (оформлений за зразком Додатку 8 Документації конкурсних торгів);
- копію, завірену нотаріально або учасником, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання пропозиції конкурсних торгів;
- протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника), у разі підписання документів пропозиції іншою особою – доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності));
- копію, завірену нотаріально або учасником, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів;
- протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання договору за результатами торгів керівником організації-учасника), у разі підписання договору за результатами торгів іншою особою – доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності));
- копію документа, засвідчену нотаріально, про державну реєстрацію учасника або Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів;
- копію довідки про включення в ЄДРПОУ (або витягу з ЄДРПОУ або відомостей з ЄДРПОУ), засвідчену нотаріально;
- копію довідки, засвідчену нотаріально, про взяття на облік платника податків (форма №  4–ОПП) або Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів;
- копію свідоцтва, засвідчену нотаріально, платника ПДВ або копію свідоцтва, засвідчену нотаріально, про сплату єдиного податку (при наявності);
- копію паспорту (для фізичної особи), засвідчену учасником;
- копію ідентифікаційного коду (для фізичної особи), засвідчену учасником;
- копію чинного документа, яким підтверджується право надання послуг.
Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у Документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує Документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.
Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї Документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації.
Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо поставки/виготовлення предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються Документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам Документації конкурсних торгів.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними Пропозиції залишаються чинними протягом 90 (дев’яносто)  днів з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється як невідповідна.
До закінчення строку дії пропозиції замовник має право вимагати від учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий конкретний період часу. Запит та відповіді учасника подаються у письмовій формі. Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
Учасники, які не продовжили строк дії своїх забезпечень пропозицій конкурсних торгів, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників Згідно з умовами цієї документації та Додатком 6 Документації конкурсних торгів учасник подає у складі пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність учасника, встановленим кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до статті 16 Закону.
Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до статті 16 Закону, здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не відповідає умовам Документації конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника для належного та якісного надання послуг з охорони об’єкта.
Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам Документації конкурсних торгів повинна бути підтверджена:
- довідку, складену у відповідності до Технічного завдання (Додаток 3), в якій Учасник підтверджує свою спроможність виконати поставлене завдання та відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі;
- розрахунок нормативної чисельності працівників Учасника з урахуванням Ліцензійних умов з надання послуг охорони державної та іншої власності для забезпечення одного мобільного наряду оперативного реагування особовим складом при реагуванні на спрацювання засобів сигналізації на об’єкті в години охорони.
Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 3 Документації конкурсних торгів, буде відхилена як невідповідна вимогам Документації конкурсних торгів.
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) У разі, якщо учасник планує залучати до надання послуг суб’єкта(ів) господарювання в якості  субпідрядника(ів) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, такий учасник зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник буде залучати до надання послуг в якості  субпідрядника, та вартість послуг субпідрядника. У разі надання послуг без залучення субпідрядника(ів), учасник надає довідку у довільній формі про надання послуг власними силами.
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів Учасник подає пропозицію конкурсних торгів щодо всього предмету закупівлі, визначеного у Додатку 3 до цієї Документації конкурсних торгів.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Для внесення змін до пропозиції конкурсних торгів учасник повинен відкликати свою пропозицію конкурсних торгів, внести зміни і подати пропозицію конкурсних торгів повторно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій.
Після відкриття конверта, внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.
Зміна або відкликання пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій конкурсних торгів призведе до відхилення пропозиції конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів Поштою або особисто.
На даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, можливості подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) електронною поштою (у формі електронного документа) відсутні.
місце подання пропозицій конкурсних торгів Україна, 47800, смт. Підволочиськ, 
вул. Д. Галицького, 104
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) До 08:00 год., 10 червня 2015 року.
Пропозиції повинні бути одержані за адресою не пізніше часу та дати, зазначених у Загальній інформації про закупівлю.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
Україна, 47800, смт. Підволочиськ, 
вул. Д. Галицького 104.
 
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів О 10:00 год., 10 червня 2015 року.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу; якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.
Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів представники засобів масової інформації та учасники повинні до восьмої години десятого червня поточного року офіційно (на бланку, за підписом керівника організації) подати інформацію про своїх представників, які будуть присутні на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено Документацією конкурсних торгів, протоколюються і є підставою для подальшого відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом, та з урахуванням інших вимог даної Документації конкурсних торгів.
Порівнюються ціни, лише зазначені на умовах п. 3.1. Розділу V цієї Документації конкурсних торгів.
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки пропозицій конкурсних торгів,  зазначених  у Додатку 6 Документації конкурсних торгів.
2. Виправлення арифметичних помилок Арифметичні помилки виправляються замовником у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;
в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання замовником елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни замовником при перевірці.
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція відхиляється.
3. Інша інформація. 3.1. Ціна пропозиції
Ціна однієї години послуг з охорони об’єкта та загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна включати всі необхідні податки й збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником, а також заробітну плату персоналу учасника, загально-виробничі, адміністративні витрати, прибуток тощо (оформлений за зразком Додатку 1 Документації конкурсних торгів).
3.2. Відмова в участі у процедурі закупівлі
Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Для підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник у складі пропозиції повинен надати: інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видану Міністерством юстиції України або його територіальним органом не  більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів про відсутність відомостей про службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення  процедури закупівлі, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення (довідка надається на всіх осіб, які уповноважені на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору за результатами торгів); довідку у довільній формі про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); довідку у довільній формі про те, що фізична особа, яка є учасником, не була була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; інформацію у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважені на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору за результатами торгів); довідку у довільній формі про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
довідку не ра
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів

Copyright MyCorp © 2021 | Зробити безкоштовний сайт з uCoz